Maandag - Donderdag ( 8.30 - 17.00 ) | Vrijdag ( 9.00 - 17.00 )

De behandeling

Eerst wordt er een plaatselijke verdoving gegeven. Daarna wordt het tandvlees rondom de plek waar het implantaat moet komen een klein stukje opgeklapt. Vervolgens wordt in het kaakbot een gaatje (of meerder bij meerdere implantaten) geboord, waarna het implantaat in het bot geschroefd wordt. Uiteindelijk wordt met 1 of meerdere hechtingen het tandvlees weer gesloten.

Je kunt implanteren vergelijken met het trekken van een kies, maar dan 'de-film-in-de-omgekeerde-volgorde': Bij trekken wordt er iets uitgehaald en blijft er een gat achter; bij implanteren wordt er eerst een gat gemaakt en wordt er juist iets in gestopt.

Na het plaatsen van de implantaat (of de implantaten) volgt er een inheelperiode van gemiddeld 6 maanden. Daarna kan de kroon of brug op de prothese worden gemaakt. Tijdens deze inheelperiode wordt er meestal, maar niet altijd, een noodvoorziening gedragen.

VERGELIJKING

voorna
VoorNa

 

 

DE 4 VOORWAARDEN

Er kunnen implantaten geplaatst worden indien men aan 4 voorwaarden voldoet:

  • er moet genoeg kaakbot zijn
  • het kaakbot moet gezond zijn
  • uw algemene gezondheid moet goed zijn
  • er moet een rontgenfoto aanwezig zijn om te zien hoeveel implantaten er nodig zijn

Wat kan er op een implantaat gebouwd worden?

Er zijn relatief veel mogelijkheden als het gaat om wat voor implantaten er geplaatst kunnen worden en op wat voor methodiek er toegepast gaat worden.
Wanneer er 1 tand of kies ontbreekt kan er door middel van 1 implantaat en 1 kroon een vervanging worden gemaakt.
zie voorbeeld hieronder
1

Wanneer er meerdere tanden of kiezen ontbreken, kunnen er meerdere implantaten geplaatst worden, waar dan een brug op wordt gebouwd.
zie voorbeeld hieronder

Wanneer alle tanden en kiezen ontbreken, kan er op 2, maar ook op 4 implantaten een kunstgebit worden gemaakt
zie voorbeeld hieronder

ook kan er in zo'n geval op meestal meer dan 4, b.v. 6 implantaten een volledige brug worden gemaakt
zie voorbeeld hieronder
4


BOTOPBOUW / SINUSLIFT

Kaakbot gaat slinken als er tanden of kiezen ontbreken en zal een kaak smaller en lager worden . Er kan te weinig volume aanwezig voor een implantaat. Met botopbouw kan het volume weer worden aangevuld.
Botvolume in de zijkanten van de bovenkaak wordt in het algemeen vergroot door de kaakbijholte (sinuslift) op te vullen waardoor de sinusbodem wordt verhoogt. Botopbouw bestaat meestal uit eigen bot, bot vervangend materiaal of een combinatie van beide.
Wij overleggen met u of botopbouw noodzakelijk is en welke behandeling het best bij u past.

Over CTIU

Centrum voor Tandheelkunde en Implantologie is onderdeel van de praktijk DR. de Vries te Utrecht

Banner BIG-300x250px-2